Cao  ›  Afbouw

Looptijd: 01-01-2022 tot en met 31-12-2023

Ga terug
Branche / sector
Werkingssfeer
De bepalingen van deze cao zijn van toepassing op alle werkgevers, die werkzaamheden verrichten of doen verrichten in ondernemingen op het gebied van het stukadoors-afbouwbedrijf, het plafond- en wandbedrijf, het vloerenbedrijf, het terrazzobedrijf, het blokkenstellersbedrijf en het natuursteenbedrijf en op alle werknemers, werkzaam in de ondernemingen op het hiervoor genoemde gebied.
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Overige cao informatie
Duurzame inzet werknemers
Hierin zijn flinke stappen gezet. Behalve dat in de komende twee jaar de lonen zullen worden verhoogd, gaat de sector veel werk maken van innovatie. Onder duurzame inzetbaarheid wordt voorts verstaan het stimuleren van opleidingen, scholing en loopbaanontwikkeling. Bovendien wordt deelname aan vakopleidingen beloond via een hoger loon. Ook zal er ruimte komen om werknemers te ondersteunen als deze een andere “draai” aan hun loopbaan willen of moeten geven. Tevens is de in de vorige cao afgesproken regeling voor oudere werknemers uitgebreid om hen in staat te stellen op latere leeftijd korter te gaan werken.

Aandachtpunten
De cao partijen hebben verder afgesproken gemaakt over:
 • Een jaarlijks budget van 250.000 euro ter bevordering van innovatie;
 • Onderzoek naar werkstress in de Afbouw;
 • De verkoop van 5 bovenwettelijke dagen zoals vakantie, roostervrij en atv, door de werknemer aan de werkgever;
 • Administratie eenvoudiger maken voor de Nederlandse werkgever (cao Afbouw) om hun Nederlandse werknemers in België te laten werken.
Algemeen
De nieuwe cao Afbouw heeft de looptijd van twee jaar t.w. van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. De afspraken zijn tot stand gekomen via onderhandelingen tussen NOA (Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven) en de vakbonden FNV en CNV-vakmensen. De adviesraad NOA heeft met het akkoord ingestemd. De eerstvolgende stap is om de cao aan het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid voor te leggen voor een Algemeen Verbindend Verklaring, zoals bij vorige cao’s ook het geval was.
Lees verder
Algemeen Verbindend Verklaring:
Deelname PAWW:   Ja
Cao partijen Afbouw hebben afgesproken dat de gemiste maanden privaat gerepareerd worden in de Private Aanvulling WW en WGA, afgekort PAWW. Hiermee wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau.
Onwerkbaar weer regeling:   Ja

De Regeling Onwerkbaar weer van het Ministerie SWZ is van toepassing wanneer er sprake is van buitengewone natuurlijke omstandigheden als bedoeld in deze regeling.

Salarisaanpassingen
 • Verhoging lonen BBL deelnemers. 
 • De loonschalen voor 16-jarigen worden afgeschaft. De huidige loonschalen voor 17-jarigen gaat per 1 januari 2022 gelden voor 17 jaar of jonger. 
 • De garantielonen van afbouw- en natuursteen-werknemers worden in de komende cao- periode structureel en eenmalig verhoogd.
Extra informatie
Ik wil informatie aanmelden
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Beschrijving

Nieuwe cao Afbouw 

De nieuwe cao Afbouw heeft de looptijd van twee jaar t.w. van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024. De afspraken zijn tot stand gekomen via onderhandelingen tussen NOA (Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven) en de vakbonden FNV en CNV-vakmensen. De adviesraad NOA heeft met het akkoord ingestemd. De eerstvolgende stap is om de cao aan het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid voor te leggen voor een Algemeen Verbindend Verklaring, zoals bij vorige cao’s ook het geval was.

Werkingssfeer

De bepalingen van deze cao zijn van toepassing op alle werkgevers, die werkzaamheden verrichten of doen verrichten in ondernemingen op het gebied van het stukadoors-afbouwbedrijf, het plafond- en wandbedrijf, het vloerenbedrijf, het terrazzobedrijf, het blokkenstellersbedrijf en het natuursteenbedrijf en op alle werknemers, werkzaam in de ondernemingen op het hiervoor genoemde gebied.

Duurzame inzet werknemers

Hierin zijn flinke stappen gezet. Behalve dat in de komende twee jaar de lonen zullen worden verhoogd, gaat de sector veel werk maken van innovatie. Onder duurzame inzetbaarheid wordt voorts verstaan het stimuleren van opleidingen, scholing en loopbaanontwikkeling. Bovendien wordt deelname aan vakopleidingen beloond via een hoger loon. Ook zal er ruimte komen om werknemers te ondersteunen als deze een andere “draai” aan hun loopbaan willen of moeten geven. Tevens is de in de vorige cao afgesproken regeling voor oudere werknemers uitgebreid om hen in staat te stellen op latere leeftijd korter te gaan werken.

Overige aandachtpunten

De cao partijen hebben verder afgesproken gemaakt over:

 • Een jaarlijks budget van 250.000 euro ter bevordering van innovatie;
 • Onderzoek naar werkstress in de Afbouw;
 • De verkoop van 5 bovenwettelijke dagen zoals vakantie, roostervrij en atv, door de werknemer aan de werkgever;
 • Administratie eenvoudiger maken voor de Nederlandse werkgever (cao Afbouw) om hun Nederlandse werknemers in België te laten werken.
Copyright BCOP.nl   |   BCOP is onderdeel van HRM Totaal B.V.
KvKnr: 88185486   |   E-mail: info@bcop.nl  |  Disclaimer  |  Algemene Voorwaarden

Webdesign & webdevelopment by: Timeless Design