Cao  ›  Arbeidsmarktfonds voor de Sport

Looptijd: 01-01-2019 tot en met 31-12-2023

Ga terug
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Algemeen
De cao Arbeidsmarktfonds voor de Sport is tot stand gekomen uit onderhandelingen tussen de werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) en namens de werknemers door FNV Sport, De Unie en CNV Vakmensen. Het fonds wordt gefinancierd uit de volgende bronnen: Een bijdrage van de werkgever, die voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023 is vastgesteld op 0,2% van de bruto loonsom per jaar. In deze periode zal dit ook worden vastgesteld voor een volgende periode en zal worden vastgelegd in het fonds Cao-Samen Presteren. Voorts zal men zich inzetten om andere subsidies en inkomsten te verwerven.
Lees verder
Ik wil informatie aanmelden
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Beschrijving

Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake het Arbeidsmarktfonds voor de sport

De cao is tot stand gekomen uit onderhandelingen tussen de werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) en namens de werknemers door FNV Sport, De Unie en CNV Vakmensen. Het fonds wordt gefinancierd uit de volgende bronnen: Een bijdrage van de werkgever, die voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023 is vastgesteld op 0,2% van de bruto loonsom per jaar. In deze periode zal dit ook worden vastgesteld voor een volgende periode en zal worden vastgelegd in het fonds Cao-Samen Presteren. Voorts zal men zich inzetten om andere subsidies en inkomsten te verwerven.

Looptijd

De looptijd van deze cao is van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023.

Werkingssfeer

De bepalingen van deze fonds-cao zijn van toepassing op de arbeidsovereenkomst die is gesloten tussen de werkgever en de werknemers, die voldoen aan de volgende omschrijving c.q. definities: (weergave in hoofdlijnen)

Werkgever: elke landelijke, regionale of provinciale privaatrechtelijke instelling of organisatie, die zich ten doel stelt, zonder winstoogmerk, faciliteiten te verschaffen voor sportbeoefening in de ruimste zin dan wel deze sportbeoefening te bevorderen.
Werknemer: iedere werknemer (m/v) in dienst van de werkgever, met uitzondering van de directeur, de stagiair(e) en scheidsrechters betaald voetbal.

De Stichting Arbeidsmarktfonds voor de Sport heeft ten doel het bevorderen van een goed functionerende en toekomstbestendige arbeidsmarkt in de sector sport, waarbij alle relevante maatschappelijke, sectorale en sector overstijgende ontwikkelingen betrokken worden binnen de door de sociale partners in de sector sport gestelde financiële en onderstaande inhoudelijke kaders.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

Het geheel of gedeeltelijk financieren of subsidiëren van activiteiten gericht op de ontwikkeling van goed werkgeverschap, waarbij de werkgever de randvoorwaarden schept en in stand houdt waarbinnen medewerkers prettig kunnen werken, zoals arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden en goed werknemerschap waarbij werknemers positief in hun werk staan met de juiste motivatie,betrokkenheid, fysieke en mentale conditie, loyaliteit en een zekere trots.
Voorts:

  • Het initiëren, (laten) uitvoeren en begeleiden van activiteiten en projecten op het terrein van arbeidsmarkt alsmede arbeidsmarkt gerelateerde zaken.
  • Het geheel of gedeeltelijk stimuleren en subsidiëren van ontwikkelingen gericht op het bevorderen van de medezeggenschap, participatie, personeelsvertegenwoordigingen en ondernemersraden.
  • Het ontwikkelen en/of implementeren van beleid specifiek ten behoeve van het uitvoeren van projecten op het terrein van de arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden.
  • Het (laten) uitvoeren van informatie - en communicatieactiviteiten voor werkgevers en werknemers in de sector sport teneinde een goede werking van de arbeidsmarkt in sector te bewerkstelligen. 
  • Het verwerven van middelen voor de financiering van bovenstaande activiteiten voor werkgevers en werknemers in de sector sport.  

 

Copyright BCOP.nl   |   BCOP is onderdeel van HRM Totaal B.V.
KvKnr: 88185486   |   E-mail: info@bcop.nl  |  Disclaimer  |  Algemene Voorwaarden

Webdesign & webdevelopment by: Timeless Design