Cao  ›  Bouw & Infra

Looptijd: 01-01-2024 tot en met 31-12-2024

Ga terug
Werkingssfeer
Deze cao is van toepassing op ondernemingen, op werkgevers en werknemers in de bouw & infra. Een werkgever is iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap en maatschap die in Nederland door één of meer werknemers arbeid laat verrichten in deze sector. Ten grondslag ligt een overeenkomst tot aanneming van werk, tenzij hij zelf ondernemer is of als hulp van de aannemer van werk. Ondernemingen in de bouw en infra zijn bouw- en infraondernemingen, ondernemingen die bouwen in eigen beheer, uitzendondernemingen en opleidingsbedrijven.
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Ik wil informatie aanmelden
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Beschrijving

Nieuwe cao per 1 januari 2021 voor Bouw & Infra

Werkgeversverenigingen Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, WoningBouwersNL en Vereniging van Waterbouwers zijn in gezamenlijk overleg met FNV en CNV Vakmensen uiteindelijk tot overeenstemming gekomen over de voorwaarden van een nieuwe cao. De looptijd is met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

Werkingssfeer

Deze cao is van toepassing op ondernemingen, op werkgevers en werknemers in de bouw & infra. Een werkgever is iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap en maatschap die in Nederland door één of meer werknemers arbeid laat verrichten in deze sector. Ten grondslag ligt een overeenkomst tot aanneming van werk, tenzij hij zelf ondernemer is of als hulp van de aannemer van werk. Ondernemingen in de bouw en infra zijn bouw- en infraondernemingen, ondernemingen die bouwen in eigen beheer, uitzendondernemingen en opleidingsbedrijven.

Nieuw onderhandelingsresultaat door verlenging van de cao Bouw & Infra tot en met 31 december 2023

Gestimuleerd door de enorme uitdagingen die 2022 op de branche afkomen, zoals  druk op de woningbouw, de energietransitie, verduurzaming van gebouwen en het bereikbaar houden van het land. Daar bovenop komen nog de stijging van de bouwkosten, de inflatie en de energiekosten. Kortom, men besefte dat de sector baat heeft bij arbeidsrust en hebben de cao partijen o.a. daarom de lopende cao verlengd tot en met 31 december 2023.

Wat zijn de belangrijkste punten die tijdens de verlenging aan de orde komen?

  • Er komen 2 structurele salarisverhogingen; per 1 januari 2023 en per 1 juli 2023.
  • De vergoedingen in de cao worden op diezelfde data verhoogd met uitzondering van de reiskostenvergoeding
  • Cao-partijen laten een onafhankelijk en representatief onderzoek doen naar de positie van UTA-werknemers op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden. Het onderzoek start uiterlijk begin 2023 en moet binnen een half jaar afgerond zijn. Daarna moet binnen 3 maanden een gesprek over de positie van de UTA-werknemers van start gaan.

Er vallen veel functies onder de titel UTA medewerker. Denk daarbij aan: projectleiders, planners, calculators, werkvoorbereiders, maar ook aan secretariaat medewerkers, medewerkers van de salarisadministratie en personeelszaken. Het maximum en minimum loon ligt vast in de CAO. Hiervoor wordt de UTA-medewerker term gebruikt om al deze beroepen een vaste loonschaal te geven.

Alle overige afspraken in de cao Bouw & Infra 2021/2022 worden ongewijzigd voortgezet en integraal meegenomen in de verlenging van deze cao.

Cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra

Een speciale cao voor deze sector, die op 19 juli 2021 van kracht werd en geldt voor de jaren 2021 t/m 2023.
De cao is van toepassing op ondernemingen, op werkgevers en werknemers in de Bouw & Infra.

Ondernemingen in de Bouw & Infra zijn:

  • Bouw- en Infraondernemingen
  • Ondernemingen die bouwen in eigen beheer
  • Uitzendondernemingen in deze sector
  • Opleidingsbedrijven in deze sector

Onwerkbaar weer heeft hoofdzakelijk betrekking op de bouwplaats werknemer

Er bestaat een landelijke regel in geval van onwerkbaar weer (Regeling Onwerkbaar Weer). Zie hiervoor de informatie in onze Kennisbank. Per sector kunnen er kleine verschillen in de voorwaarden voorkomen. Voorbeeld daarvan is het aantal wachtdagen tot een uitkering van het UWV van kracht wordt. Bouw & Infra heeft de regels bij Onwerkbaar Weer in een aparte cao ondergebracht. Binnenkort zal uitgebreidere informatie over de cao bij Onwerkbaar Weer aan deze pagina worden toegevoegd.

Bouw & Infra cao kent veel regels

De Bouw en Infra cao zit vol met regels die geen ondernemer allemaal uit z’n hoofd kent. En toch moet er aan voldaan worden. Al eens overwogen om de salarisadministratie, waar alle regels in samen komen, uit te besteden? Het zal steeds weer terugkomende zorgen wegnemen en veel tijd besparen. Het gehele verwerkingsproces verloopt online met 24/7 toegang voor werkgever en werknemers voor het voor hun toegankelijke deel.

Copyright BCOP.nl   |   BCOP is onderdeel van HRM Totaal B.V.
KvKnr: 88185486   |   E-mail: info@bcop.nl  |  Disclaimer  |  Algemene Voorwaarden

Webdesign & webdevelopment by: Timeless Design
Altijd op de hoogte? Meld u dan aan!