Cao  ›  Gehandicaptenzorg

Looptijd: 01-10-2021 tot en met 31-12-2024

Ga terug
Branche / sector
Werkingssfeer
In de cao Gehandicaptenzorg 2021-2024 wordt in artikel 1.2 het volgende aangegeven betreffende de werkingssfeer:
Lees verder
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Ik wil informatie aanmelden
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Beschrijving

Informatie over de cao gehandicaptenzorg 

De cao gehandicaptenzorg 2022 werd overeengekomen door de werkgeversorganisaties VGN en MEE.NL enerzijds en namens de werknemers FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, onderdeel van CNV Connectief, NU’91: Beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging, FBZ: Federatie van beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek, anderzijds. De looptijd van de cao is van 1 oktober 2021 tot 1 februari 2024.

Werkingssfeer

De cao is van toepassing op de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer in de gehandicaptenzorg. De werkgever is in dit verband een zorg- of jeugdhulpaanbieder met als doelstelling het verlenen van zorg- en dienstverlening en/of ondersteuning aan mensen met een:

  • Lichamelijke handicap en/of
  • Verstandelijke handicap en/of
  • Zintuigelijke handicap.

De werknemer is de persoon die een arbeidsovereenkomst is aangegaan met bovengenoemde werkgever met uitzondering van de persoon die:

  • ambtenaar is in de zin van de Wet Privatisering ABP
  • de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt
  • alleen dan wel samen eindverantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de aanbieder
  • incidenteel voor een korte periode in de schoolvakanties werkzaam is voor een periode van maximaal 6 weken achtereen
  • uurdocent is
  • uitsluitend werkzaam is ter vervulling van een stage

Voorts zijn er uitzonderingen in de cao opgenomen als de werkgever tevens een andere organisatie op het gebied van de zorg en welzijn beheert. Indien de werkgever tevens valt onder de werkingssfeer van een andere cao en tot slot als de werkgever in het kader van dienstverlening aan een door het OAGz (Overleg Arbeidsvoorwaarden Gehandicaptenzorg) aangewezen experiment wil deelnemen.

Belangrijke punten uit dit cao akkoord

Loonsverhoging
“Aan de slag voor de zorg” is de naam van het SER rapport, op basis waarvan de overheid extra loonruimte beschikbaar heeft gesteld. Dit met name ten gunste van de middengroepen, waar de salarisachterstand het grootste is. De onderhandelingspartijen vinden de extra middelen vooralsnog onvoldoende maar vinden tevens dat er een belangrijke stap is gezet. Het akkoord leidt tot een loonsverhoging in mei 2022 en wederom in 2023.

Garantie minimum inkomen
De cao-partijen garanderen dat per 1 juni 2022 een minimum uurloon van € 13,- bruto gehanteerd zal worden mits de werknemer 21 jaar is en een dienstverband van ten minste 7 maanden heeft van gemiddeld 24 uur per week.

Verandering balansfaciliteiten
Waar de PBL regeling per 1 januari 2023 verdwijnt, kom de regeling Balansverlof ervoor in de plaats. Dit om werknemers een betere balans tussen werk en privé op te bouwen om daarmee een duurzame inzetbaarheid te creëren.

Copyright BCOP.nl   |   BCOP is onderdeel van HRM Totaal B.V.
KvKnr: 88185486   |   E-mail: info@bcop.nl  |  Disclaimer  |  Algemene Voorwaarden

Webdesign & webdevelopment by: Timeless Design