Cao  ›  Grafimedia

Looptijd: 01-01-2022 tot en met 31-03-2024

Ga terug
Branche / sector
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Ik wil informatie aanmelden
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Beschrijving

Na 5 onderhandelingsrondes is een cao tot stand gekomen van 1 januari 2022 tot 1 april 2024 zodat de afspraken bij de salarisadministratie kunnen worden vastgelegd

De onderhandelingen werden gevoerd door de Vereniging het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen namens de werkgevers en FNV Media en Cultuur, CNV Vakmensen en De Unie namens de werknemers. Ook nu werd vanuit werkgeverszijde zorgelijk gekeken naar nieuwe voorwaarden. De grafimedia bedrijven maken nog steeds moeilijke tijden door. Desondanks is er gekozen voor een looptijd van meerdere jaren.

Werkingssfeer

Deze cao is van toepassing op het Grafimedia-bedrijf  en daartoe behoren ondernemingen die zich toeleggen op een of meer van de volgende activiteiten:

Het vervaardigen, bewerken en of beheren van data met het doel deze data, hoofdzakelijk in de vorm van tekst en/of afbeeldingen, te verveelvoudigen, tot eindproducten te verwerken en te verspreiden of openbaar te maken middels gedrukte, geprinte en/of elektronische vorm, dan wel deze hiervoor geschikt te maken.

Tot het grafimediabedrijf behoren ondernemingen die zich toeleggen op hoogdruk, diepdruk, vlakdruk en ongeachte het te bedrukken materiaal.

Twijfel over werkingssfeer:

Indien twijfel bestaat of een onderneming behoort tot de hierbij genoemde werkingssferen, beslist daarover het bestuur van de ROGB, na ingewonnen advies bij de Commissie cao-zaken.

Een aantal belangrijke punten uit het cao akkoord

Tot en met 1 januari 2024 zullen er vijf salarisverhogingen plaatsvinden. Daarnaast zijn er duidelijke afspraken gemaakt over:

  • Scholieren tot 18 jaar met een bijbaan voor gemiddeld 10 uren per week;
  • Uitzendkrachten die 12 maanden bij dezelfde uitlener werken;
  • Medewerkers die ouder dan 60 jaar zijn hoeven niet over te werken;
  • Noodzakelijke scholing wordt door de werkgever betaald;
  • Er wordt een thuiswerkvergoeding ingevoerd;
  • Er komt een pensioencommissie voor aanpassing pensioenregeling.

Is het nodig om de salarisadministratie in z’n geheel uit te besteden?

Totaal uitbesteden is een van de mogelijkheden, maar er kunnen ook afspraken worden gemaakt welk deel bij de werkgever blijft en welk deel veel efficiënter kan worden uitbesteed.

Copyright BCOP.nl   |   BCOP is onderdeel van HRM Totaal B.V.
KvKnr: 88185486   |   E-mail: info@bcop.nl  |  Disclaimer  |  Algemene Voorwaarden

Webdesign & webdevelopment by: Timeless Design