Cao  ›  Groen Grond en Infrastructuur (GGI)

Looptijd: 01-01-2024 tot en met 31-12-2024

Ga terug
Werkingssfeer
Deze cao is van toepassing op de werkgevers en werknemers in de Groen, Grond en Infrastructuur. Onder een Groen, grond en infrastructuur onderneming verstaat men: Een onderneming waarin de activiteiten overwegend bestaan uit het met, aan of door machines en/of werktuigen voor derden verrichten van:
- landbouwambachten werkzaamheden;
- cultuurtechnische werkzaamheden;
- meststoffenwerkzaamheden.   Landbouwambachten werkzaamheden: Werkzaamheden met, aan of door machines en werktuigen ten behoeve van de feitelijke plantaardige en dierlijke productie. Cultuurtechnische werkzaamheden: Werkzaamheden met, aan of door machines en werktuigen ten behoeve van de aanleg van groenvoorzieningen, de daarmee samenhangende drainage en grondwerken (bovenste grondlaag), alsmede het hiermee samenhangende onderhoud, met uitsluiting van baggerwerkzaamheden met specifiek baggermaterieel.
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Deelname PAWW:   Ja
Met de nieuwe cao is ook de deelname aan de PAWW regeling voor de sector verlengd.
Onwerkbaar weer regeling:   Ja

Als een werknemer ten gevolge van onwerkbaar weer zijn werkzaamheden niet kan verrichten, is ongeacht de tijdsduur van die omstandigheden:
a. de werkgever gehouden het feitelijk loon door te betalen;
b. de werknemer gehouden voor de werkgever andere werkzaamheden op het bedrijf te verrichten;
c. de werknemer gehouden in te stemmen met aangepaste werktijden (zoals bij hitte), waarbij werknemer geen aanspraak kan maken op een onaangename uren toeslag.

Salarisaanpassingen
De medewerkers in het loonwerkbedrijf ontvangen per 1 januari 2022 een loonsverhoging van 2%. Daarnaast is er in juli van dat jaar nog een verhoging van 1%. Bij 4-weken betalingen vindt de laatste verhoging op 18 juli plaats. In 2023 zijn nog eens 2 loonsverhogingen gepland van 2 en 1%. Niet in één keer maar stapsgewijs gaan een aantal vergoedingen omhoog zoals die voor bereikbaarheid, werkkleding, huisvesting en reiskosten. De reistijdenvergoeding daarentegen is vervallen.
Ik wil informatie aanmelden
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Beschrijving

Nieuwe cao Groen, Grond en Infrastructuur kent behoorlijk wat aanpassingen die in veel gevallen door de salarisadministratie worden verwerkt

Op 24 november 2021 was men het eens over een nieuwe cao voor deze sector die ingegaan is op 1 januari 2022 en doorloopt tot 1 januari 2024. De besprekingen en de afronding komen op naam van Cumula Nederland, FNV Agrarisch Groen. Vakvereniging het Zwarte Corps en CNV Vakmensen. De cao wordt bij het ministerie van SZW aangemeld voor de AVV (Algemeen Verbindend Verklaring).

Een cao voor ongeveer 40.000 werknemers

Tijdens de looptijd van de cao komt er vier keer een salarisverhoging, waarvan de eerste keer op 1 januari 2022. Niet in één keer maar stapsgewijs gaan een aantal vergoedingen omhoog zoals die voor bereikbaarheid, werkkleding, huisvesting en reiskosten. De reistijdenvergoeding daarentegen is vervallen.

Goed nieuws voor de senioren

In deze cao is een uitbreiding van de seniorenregeling opgenomen. Een belangrijke stap daar steeds meer medewerkers op de werkvloer 60 jaar en ouder zijn. Er was al een regeling die deze groep de mogelijkheid bood om 80 procent te werken en maar 10 procent in te leveren. De werkgevers kregen dat vergoed uit het arbeidsmarktfonds. De uitbreiding hiervan is als volgt:
Een werknemer kan drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd 60% gaan werken met behoud van 85% van het loon. Ook hier ontvangt de betreffende werkgever een vergoeding uit het arbeidsmarktfonds.

Het aanjagen van de instroom is een belangrijk onderwerp voor verdere verbetering van de cao

Zo zullen de arbeidsvoorwaarden vergeleken gaan worden met die van aanpalende sectoren. Er moeten namelijk voldoende nieuwe medewerkers worden aangetrokken en dat wordt een hele uitdaging. Verruiming van de instroomkansen met aantrekkelijke voorwaarden is daar één van. Meer hulp vanuit de werkgever, daar waar dat nodig blijkt, zal onmisbaar zijn om personeel te behouden. Een voorbeeld is hulp bieden bij geldzorgen. De partijen hebben ook afgesproken om de naleving van de cao beter en duidelijker te regelen. 

De salarisadministratie gaat een steeds belangrijker rol spelen in de uitvoering van de cao

Verspreid over het land zijn in deze sector dus ruim 40.000 medewerkers werkzaam. Uiteraard verdeeld over kleine en grotere ondernemingen. Dat vergt voor de salarisadministratie veel aandacht en tijd. Hoe dan ook, medewerkers komen en gaan, als is het maar via pensioen. Maar ook de regelgeving uit diverse hoeken kan niet terzijde worden gelegd. Het uitbesteden van de salarisadministratie kan lucht bieden en veel zorgen wegnemen. Dit kan geheel of gedeeltelijk. En er is geen enkele aanleiding om u zorgen te maken over veiligheid. Bovendien kunt u rekenen op een bijna kostenneutrale oplossing.

Copyright BCOP.nl   |   BCOP is onderdeel van HRM Totaal B.V.
KvKnr: 88185486   |   E-mail: info@bcop.nl  |  Disclaimer  |  Algemene Voorwaarden

Webdesign & webdevelopment by: Timeless Design
Altijd op de hoogte? Meld u dan aan!