Cao  ›  Handel in bouwmaterialen (HIBIN)

Looptijd: 01-01-2021 tot en met 31-12-2022

Ga terug
Branche / sector
Werkingssfeer
Deze cao is van toepassing op de leden van de Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland (Koninklijke HIBIN), voor zover zij onder de werkingssfeer van de cao vallen, en hun werknemers.
Partijen hebben afgesproken om gedurende de looptijd van de cao een gezamenlijk onderzoek te doen naar de werkingssfeer van cao alsmede die van het Fonds Collectieve Belangen en de bedrijfstak pensioenregeling.

Is afwijken van de cao mogelijk?

Afwijken van de cao is mogelijk als voor de werknemer in gunstige zin wordt afgeweken. Die moeten dan wel schriftelijk worden vastgelegd. Bovendien moet de werkgever toestemming hebben van de Vaste Commissie voor elke situatie waarin in negatieve zin van de cao-regel wordt afgeweken.
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Overige cao informatie
Een verbetering van de arbeidsvoorwaarden vindt plaats per 1 januari 2022 door een verbetering van de jeugdlonen. Een andere verbetering is dat er een snellere doorgroei ontstaat naar het vak-volwassen salaris.
Algemeen Verbindend Verklaring:
Salarisaanpassingen
Partijen zijn voor de periode van deze cao de volgende salaris aanpassingen overeengekomen:

  • Een loonsverhoging per 1 juli 2021 van 2,5%
  • Een eenmalige uitkering van € 350,- per 1 juli 2021
  • Een tweede loonsverhoging van 2,5% per 1 juni 2022
Ik wil informatie aanmelden
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Beschrijving

Collectieve arbeidsovereenkomst voor de groothandel in bouwmaterialen

Deze is overeengekomen door onderhandelingen tussen Koninklijke HIBIN namens de werkgevers en CNV Vakmensen, FNV Bouwen & Wonen en De Unie namens de werknemers. De looptijd van de cao is van 1 januari 2021 t/m 31 december 2022.

Werkingssfeer

Deze cao is van toepassing op de leden van de Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland (Koninklijke HIBIN), voor zover zij onder de werkingssfeer van de cao vallen, en hun werknemers. Er geldt tevens een AVV ofwel een Algemeen Verbindend Verklaring. Hierdoor zijn de meeste bepalingen van deze cao ook van toepassing voor alle werkgevers en werknemers die bij inwerkingtreding of gedurende de looptijd van de avv onder de werkingssfeer vallen of komen te vallen.

Is afwijken van de cao mogelijk?

Afwijken van de cao is mogelijk als voor de werknemer in gunstige zin wordt afgeweken. Die moeten dan wel schriftelijk worden vastgelegd. Bovendien moet de werkgever toestemming hebben van de Vaste Commissie voor elke situatie waarin in negatieve zin van de cao-regel wordt afgeweken.

Momenten voor periodieke salarisverhoging en waarop de salarisadministratie aan het werk moet

  • Voor de jeugdige werknemer geschiedt dit eenmaal per jaar op de dag dat deze jarig is. Er zal minimaal het maandloon betaald moeten worden dat vermeld is in de tabel Jeugdlonen.
  • Vaststelling van het salaris van volwassen werknemers geschiedt eenmaal per jaar en wel op 1 maart met inachtneming van het aantal ervaringsjaren tot het maximaal aantal functiejaren in de betreffende groep.
  • Is het hoogste niveau in de salarisschaal bereikt dan krijgt de werknemer alleen nog de algemene salarisverhoging per cao.

Bij deze cao is overeengekomen dat er een eenmalige uitkering op 1 juli 2021 zal plaatsvinden.

Het is altijd weer de salarisadministratie die de regels van de cao moet toepassen, buiten nog alle andere aanpassingen van de regelgeving door overheden en semi-overheden. Wellicht is het tijd om aan uitbesteden van de salarisadministratie te denken.

Copyright BCOP.nl   |   BCOP is onderdeel van HRM Totaal B.V.
KvKnr: 88185486   |   E-mail: info@bcop.nl  |  Disclaimer  |  Algemene Voorwaarden

Webdesign & webdevelopment by: Timeless Design