Cao  ›  Levensmiddelen Grootwinkelbedrijven VGL

Looptijd: 01-07-2020 tot en met 01-07-2023

Ga terug
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Ik wil informatie aanmelden
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Beschrijving

Het is vooral de salarisadministratie die de cao besluiten moet verwerken

Voor de supermarkten bestaan twee cao’s die nagenoeg gelijk aan elkaar zijn. De toepassing van de cao Levensmiddelen Grootwinkelbedrijven VGL (met eigen winkels) en de cao voor het Levensmiddelenbedrijf waar het werknemers betreft die werkzaam zijn bij franchisenemers of zelfstandige supermarkten (LMB). Er is wel een verschil in de afspraken over de pensioen- en vutregelingen en in de nieuwe cao ook in data van de loonsverhogingen.

De laatste cao voor personeel van grootwinkelbedrijven in levensmiddelen liep per 30 juni 2020 af. Het was maandenlang stil en bleven dus de regels van de oude cao van kracht. Uiteindelijk zijn partijen het eens geworden, wat leidde tot een nieuwe cao.

Een nieuwe cao per 1 juli 2020

De vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen (VGL) namens de werkgevers en CNV Vakmensen.nl en FNV namens de werknemers hebben een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten. De looptijd hiervan is van 1 juli 2020 tot 2 juli 2023.

Werkingssfeer

De cao geldt voor alle werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben met een werkgever die is aangesloten bij de werkgeversorganisatie, die één of meer winkels exploiteren zoals die in artikel 2 onder a is beschreven in de complete cao tekst. Uitgesloten van deze cao zijn o.m. medewerkers die hoofdzakelijk in een kantoor werken, of in een distributiecentrum van de werkgever als hun arbeidsvoorwaarden in een andere cao zijn geregeld. Ook geldt een uitzondering voor personen die met leiding belast zijn en niet zelf in de verkoop werkzaam zijn.

Belangrijke punten uit de nieuwe cao

Voor zowel de VGL als de LMB is de loonsverhoging in de cao periode gelijk, maar er is een verschil in de opbouw en periode. De data van de loonsverhogingen in de VGL zijn vastgesteld op 1 februari 2021, 1 december 2021, 1 juni 2022, 1 maart 2023 en 1 juli 2023. Voor de LMB zijn de data 1 december 2021, 1 juni 2022, 1 maart 2023 en 1 juli 2023. Voor beiden  is de totale loonsverhoging uiteindelijk 9%.

De invoering van een nieuw loongebouw per 1 januari 2022

Eerder was er o.a. geen verschil gemaakt in de beloning van 21-jarigen tussen de schalen A en B. De schalen worden vanaf 1 januari aangepast waardoor zowel de 20- als de 21-jarigen erop vooruitgaan.

Zondag toeslag

Ook m.i.v. 1 januari 2022 wordt de toeslag voor werken op zondag gehalveerd naar 50%. Voor hen die al op zondag werkten wordt het verlies de eerste 3 jaren gecompenseerd.

Eerder stoppen

De onderhandelingspartners hebben afspraken kunnen maken over eerder stoppen met werken. Met name werknemers die 40 jaar in dienst zijn bij dezelfde werkgevers, krijgen de mogelijkheid om 1 jaar eerder te stoppen dan de AOW leeftijd.

Sommige lonen stegen al vóór het bereiken van een nieuwe cao

Door het lange uitblijven van een overeenkomst over een nieuwe cao hebben grote supermarktketens in januari de lonen flink verhoogd. Dit lijkt te conflicteren met de regel dat buiten de cao werkgevers in het algemeen geen gezamenlijke afspraken over beloning van werknemers mogen maken. De werkgevers van hun kant waren bezorgd over een verloop van medewerkers zonder nieuwe loonafspraken. Door het aflopen van de cao is de Algemeen Verbindend Verklaring ook niet meer van kracht. De opzet was om de eerdere loonsverhogingen te verrekenen met die welke uiteindelijk in de nieuwe cao van kracht werden.

De meeste mutaties door een nieuwe cao komen bij de salarisadministratie terecht

Het juist toepassen van de cao en andere afspraken in de salarisadministratie vergt steeds meer tijd en aandacht. Als dit voor weinig geld uit handen genomen kan worden geeft dat ruimte voor andere zaken die in de bedrijfsvoering van belang zijn. Best de moeite waard om het uitbesteden van de salarisadministratie eens te overwegen.

Copyright BCOP.nl   |   BCOP is onderdeel van HRM Totaal B.V.
KvKnr: 88185486   |   E-mail: info@bcop.nl  |  Disclaimer  |  Algemene Voorwaarden

Webdesign & webdevelopment by: Timeless Design
Altijd op de hoogte? Meld u dan aan!