Cao  ›  Metaal en Techniek - Carrosseriebedrijf

Looptijd: 01-10-2021 tot en met 31-03-2024

Ga terug
Werkingssfeer
De onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst bevat de regelen welke minimaal in acht moeten worden genomen bij arbeidsovereenkomsten tussen:
a. de werkgever, die lid is van één van de contracterende werkgeversorganisaties;
b. de werknemer, die in dienst is van een onder a bedoelde werkgever.
De werkgever die niet is aangesloten bij één van de contracterende werkgeversorganisaties en de in zijn dienst zijnde werknemer, dienen bij een tussen hen aangegane arbeidsovereenkomst in ieder geval de algemeen verbindend verklaarde bepalingen na te komen.
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Overige cao informatie
In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over onder andere inkomen, vakantierechten voor medewerkers vanaf 54 jaar, het generatiepact en de RVU.
Algemeen
RAI Vereniging en FOCWA voeren samen de onderhandelingen voor de cao voor het Carrosseriebedrijf, één van de cao’s in de Metaal en Techniek. Sectie RAI CarrosserieNL werkt daartoe nauw samen met FOCWA. Vanaf april 2023 is FOCWA opgegaan in BOVAG. Ter voorbereiding en begeleiding van de cao is er een gezamenlijke sociale commissie. Inhoudelijk is de cao carrosseriebedrijf gerelateerd aan die van de Metaal- en techniekbranche.
Lees verder
Deelname PAWW:   Ja
Voorheen duurde een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) drie jaar. Maar in 2019 is de wet op dit punt aangepast en duurt een collectieve WW-uitkering maximaal nog maar twee jaar. Om de kortere WW te repareren hebben sociale partners in de Metaal en Techniek hier afspraken over gemaakt, namelijk de regeling voor het derde WW-jaar. De regeling is overigens niet nieuw en is al ingegaan op 1 juli 2019.

Wie betaalt de premie?

De premie voor het 3e WW-jaar wordt volledig betaald door de werknemers. Maar de werkgever is verantwoordelijk voor de inhouding en afdracht van de werknemersbijdrage aan de Stichting WWM (SWWM). De werkgevers betalen de premie voor de wettelijke WW (zoals dat voorheen ook al gebeurde). Omdat de werkeloosheid momenteel zeer laag is,is het verantwoord om tijdelijk geen premie in te leggen. De bijdrage SWWM is daarom door de cao-partijen voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2024 vastgesteld op 0%.
Salarisaanpassingen
Over een periode van 1 juli 2022 t/m 31 maart 2024 zullen de feitelijke lonen en de salaristabellen (met uitzondering van de A-tabel t/m 0 functiejaren) stijgen met de volgende percentages en nominale bedragen:

Per 1 juli 2022 een verhoging van € 42,50 bruto.
Per 1 september 2022 een verhoging van 2,75%.
Per 1 maart 2023 een verhoging van 3,25%.
Per 1 januari 2024 een verhoging van 0,6%.

Aanvullend op bovenstaande loonsverhogingen worden de tabellen jeugdlonen en BBL met ingang van 1 januari 2023 tot 5% verhoogd, gerekend vanaf de loonsverhoging van 1 juli 2022. Daarnaast is afgesproken dat medewerkers in juli 2022 een eenmalige uitkering krijgen ter hoogte van € 382,50 bruto wanneer de medewerker op de eerste dag van die maand in dienst is. Voor medewerkers die parttime werken is deze eenmalige uitkering naar rato van het parttimepercentage.
Ik wil informatie aanmelden
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Beschrijving

RAI Vereniging en FOCWA voeren samen de onderhandelingen voor de cao voor het Carrosseriebedrijf, één van de cao’s in de Metaal en Techniek. Sectie RAI CarrosserieNL werkt daartoe nauw samen met FOCWA. Vanaf april 2023 is FOCWA opgegaan in BOVAG. Ter voorbereiding en begeleiding van de cao is er een gezamenlijke sociale commissie. Inhoudelijk is de cao carrosseriebedrijf gerelateerd aan die van de Metaal- en techniekbranche.

Looptijd

Deze cao heeft een looptijd van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2024.  

Werkingssfeer

De onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst bevat de regelen welke minimaal in acht moeten worden genomen bij arbeidsovereenkomsten tussen:

a. de werkgever, die lid is van één van de contracterende werkgeversorganisaties;
b. de werknemer, die in dienst is van een onder a bedoelde werkgever.

De werkgever die niet is aangesloten bij één van de contracterendewerkgeversorganisaties en de in zijn dienst zijnde werknemer, dienen bij een tussen hen aangegane arbeidsovereenkomst in ieder geval de algemeen verbindend verklaarde bepalingen na te komen.

Deelname PAWW

Voorheen duurde een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) drie jaar. Maar in 2019 is de wet op dit punt aangepast en duurt een collectieve WW-uitkering maximaal nog maar twee jaar. Om de kortere WW te repareren hebben sociale partners in de Metaal en Techniek hier afspraken over gemaakt, namelijk de regeling voor het derde WW-jaar. De regeling is overigens niet nieuw en is al ingegaan op 1 juli 2019.

Wie betaalt de premie?

De premie voor het 3e WW-jaar wordt volledig betaald door de werknemers. Maar de werkgever is verantwoordelijk voor de inhouding en afdracht van de werknemersbijdrage aan de Stichting WWM (SWWM). De werkgevers betalen de premie voor de wettelijke WW (zoals dat voorheen ook al gebeurde). Omdat de werkeloosheid momenteel zeer laag is, is het verantwoord om tijdelijk geen premie in te leggen. De bijdrage SWWM is daarom door de cao-partijen voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2024 vastgesteld op 0%.

Salarisaanpassingen

Over een periode van 1 juli 2022 t/m 31 maart 2024 zullen de feitelijke lonen en de salaristabellen (met uitzondering van de A-tabel t/m 0 functiejaren) stijgen met de volgende percentages en nominale bedragen: 

  • Per 1 juli 2022 een verhoging van € 42,50 bruto 
  • Per 1 september 2022 een verhoging van 2,75%  
  • Per 1 maart 2023 een verhoging van 3,25% 
  • Per 1 januari 2024 een verhoging van 0,6%

Aanvullend op bovenstaande loonsverhogingen worden de tabellen jeugdlonen en BBL met ingang van 1 januari 2023 tot 5% verhoogd, gerekend vanaf de loonsverhoging van 1 juli 2022. Daarnaast is afgesproken dat medewerkers in juli 2022 een eenmalige uitkering krijgen ter hoogte van € 382,50 bruto wanneer de medewerker op de eerste dag van die maand in dienst is. Voor medewerkers die parttime werken is deze eenmalige uitkering naar rato van het parttimepercentage.  

Overige cao informatie

In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over onder andere inkomen, vakantierechten voor medewerkers vanaf 54 jaar, het generatiepact en de RVU.

AVV

Gerelateerde cao Metaal en Techniek - Carrosseriebedrijf 2022-2024

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Carrosseriebedrijf.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 25 augustus 2022, nr. 19520

Voor bedrijven die alleen lid zijn van BOVAG gaat de nieuwe cao officieel pas in op het moment dat de cao algemeen verbindend is verklaard.

Copyright BCOP.nl   |   BCOP is onderdeel van HRM Totaal B.V.
KvKnr: 88185486   |   E-mail: info@bcop.nl  |  Disclaimer  |  Algemene Voorwaarden

Webdesign & webdevelopment by: Timeless Design