Cao  ›  Onwerkbaar weer Bouw & Infra

Looptijd: 01-04-2021 tot en met 31-03-2023

Ga terug
Werkingssfeer
Deze cao Onwerkbaar Weer is van toepassing op werkgevers en werknemers in de Bouw & Infra. De werkgever is iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap en maatschap, die in Nederland door één of meer werknemers arbeid laat verrichten. Een werknemer is degene die in Nederland bij een werkgever arbeid verricht op basis van een arbeidsovereenkomst of op basis van een overeenkomst tot aanneming van werk, tenzij hij zelf onderaannemer is of als aannemer van werk. Welke ondernemingen vallen onder de Bouw & Infra?
 • Bouw- en Infraondernemingen.
 • Ondernemingen die bouwen in eigen beheer.
 • Uitzendondernemingen.
 • Opleidingsbedrijven.
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Onwerkbaar weer regeling:   Ja
De vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers die de afspraken hebben gemaakt voor de verlenging van de cao Bouw & Infra waren op 19 juli 2021 al tot overeenstemming gekomen over de cao Onwerkbaar Weer. Via deze cao wordt bepaald wanneer er vanwege het weer niet meer gewerkt kan worden. Als de werkgever vindt dat het onwerkbaar weer aan de orde is dan zal hij, op basis van de vastgelegde afspraken, de werknemer opdracht geven om de werkzaamheden te beëindigen. Die beslissing geldt dan gelijk voor de ingeschakelde onderaannemers, uitzendondernemingen en uitzendkrachten, die op de betreffende werkplaats soortgelijk werk verrichten.
Bijbehorende cao
Ik wil informatie aanmelden
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Beschrijving

Cao Onwerkbaar Weer voor de sector Bouw & Infra

De vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers die de afspraken hebben gemaakt voor de verlenging van de cao Bouw & Infra waren op 19 juli 2021 al tot overeenstemming gekomen over de Cao Onwerkbaar Weer. Via deze cao wordt bepaald wanneer er vanwege het weer niet meer gewerkt kan worden.
Als de werkgever vindt dat het onwerkbaar weer aan de orde is dan zal hij, op basis van de vastgelegde afspraken, de werknemer opdracht geven om de werkzaamheden te beëindigen. Die beslissing geldt dan gelijk voor de ingeschakelde onderaannemers, uitzendondernemingen en uitzendkrachten, die op de betreffende werkplaats soortgelijk werk verrichten.

De WW in de regeling Onwerkbaar Weer

Hierin is bepaald wanneer er een beroep op een WW-uitkering kan worden gedaan. Een onderdeel van de regeling is het aantal wachtdagen. Dat zijn de dagen die nog voor rekening van de werkgever komen.

 • Bij vorst, ijzel en sneeuwval zijn dat 2 wachtdagen per winterseizoen (Van 1 november tot en met 31 maart)
 • Bij storm zijn dat 2 dagen per kalenderjaar. Het KNMI moet dan voor de code rood gewaarschuwd hebben.
 • Bij overvloedige regenval is er sprake van 19 wachtdagen per kalenderjaar. Die overvloedige regenval moet zich dan wel voordoen in het postcodegebied, waarin de werknemer werkzaam is.

Werkingssfeer

Deze cao Onwerkbaar Weer is van toepassing op werkgevers en werknemers in de Bouw & Infra.
De werkgever is iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap en maatschap, die in Nederland door één of meer werknemers arbeid laat verrichten. Een werknemer is degene die in Nederland bij een werkgever arbeid verricht op basis van een arbeidsovereenkomst of op basis van een overeenkomst tot aanneming van werk, tenzij hij zelf onderaannemer is of als aannemer van werk.

Welke ondernemingen vallen onder de Bouw & Infra?

 • Bouw- en Infraondernemingen.
 • Ondernemingen die bouwen in eigen beheer.
 • Uitzendondernemingen.
 • Opleidingsbedrijven.

De cao Onwerkbaar Weer heeft betrekking op de bouwplaats werknemer

Onder onwerkbaar weer wordt verstaan dat er niet of minder kan worden gewerkt door de slechte weersomstandigheden of te weinig licht. Als de werkgever beoordeelt dat er sprake is van onwerkbaar weer dan geeft deze de opdracht om het werk te beëindigen, zowel aan werknemers als ingeschakelde onderaannemers.

Melden van Onwerkbaar Weer door werkgever bij het UWV

Belangrijkste voorwaarde is om vóór 10.00 uur te melden dat werknemers niet kunnen werken door onwerkbaar weer. Die melding geldt dan voor de gehele dag. Deze melding dient niet alleen de eerste dag gedaan te worden maar elke dag opnieuw zolang er sprake is van onwerkbaar weer.
Bij langdurige regenval kan ook na 10.00 uur melding worden gedaan, maar wel op dezelfde dag.
Na het verlopen van de betreffende wachtdagen, zal het UWV de betaling van de werkgever overnemen. Tot dat moment is de werkgever verplicht het gangbare loon uit te betalen.

Geen melding gemaakt en dus geen uitkering ontvangen? Dat wilt u vast niet meemaken.

Gelukkig is zo’n situatie eenvoudig te voorkomen. Flexmoment kan u namelijk van deze zorg ontlasten en ook nog eens tegen een aansprekend tarief. De Melding Verzuim Onwerkbaar Weer en de bijbehorende WW-uitkering kunnen dan voor u aangevraagd worden. Wij weten hoe de procedure werkt. Wel moeten u en wij vooraf een goede afstemming hebben gemaakt over de personeelsgegevens.

Copyright BCOP.nl   |   BCOP is onderdeel van HRM Totaal B.V.
KvKnr: 88185486   |   E-mail: info@bcop.nl  |  Disclaimer  |  Algemene Voorwaarden

Webdesign & webdevelopment by: Timeless Design