Cao  ›  Productiegerichte dierhouderij

Informatie over uw cao

Ga terug
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Ik wil informatie aanmelden
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Beschrijving

De cao voor de Productiegerichte Dierhouderij komt voor een groot deel op het bord van de salarisadministratie

Er is een nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij overeengekomen voor de periode van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024. Daarin is ook een loonsverhoging met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 voorzien. De sector, waarvoor deze cao is overeengekomen, bestaat uit:

 • Melkveehouderij: het (op-)fokken van kalveren en/of het houden van koeien voor het verkrijgen van melk.
 • Varkenshouderij: het houden en opfokken van varkens (biggen, zeugen en beren) voor de productie van vlees.
 • Pluimveehouderij: het (op-)fokken, vermeerderen en houden van gevogelte voor de productie van eieren en vlees.

Omdat de oude cao op 31 december 2021 afliep hebben vakbonden en werkgeversorganisaties nog in december 2021 een startbijeenkomst gehouden. Men constateerde onzekerheid alom en zeker door de kostenontwikkeling bij de aankoop van voer en energie. Ook de nasleep van corona speelt een rol en de kosten van levensonderhoud. Het besproken pakket moet de pijn verzachten. Er zijn wel afspraken bij die op een latere datum in zullen gaan.

De belangrijkste punten van de cao verlenging:

 • De lonen worden telkens op 1 januari in de tweejarige looptijd verhoogd.
 • Als de inflatie over 2022 meer dan één procentpunt hoger is dan de loonstijging, dan treden partijen in overleg voor compenserende loonsverhoging.
 • Verduidelijking over wat onder een trouwdag wordt verstaan.
 • Nieuwe regels over de opzegtermijn van de werkgever bij werknemers die 50 jaar of ouder zijn.

Verder zullen partijen in 2022 onderzoeken hoe de inzet van uitzendkrachten te beperken en wat de gevolgen voor de werknemers zijn bij de gewenste flexibiliteit. Voorts komt een verkenning door Stigas naar de werkdruk in de sector. Ook de scholings- en ontwikkelbereidheid onder werknemers en werkgevers wordt onderzocht  zodat daaruit een plan kan voortkomen.

Voor deze en nog enkele nader in te vullen punten blijft de oude cao van kracht.

Zo blijft ook de seniorenregeling van kracht

De subsidie voor deze regeling wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen van de sector. De vergoeding voor werkgevers per gedeclareerde seniorendag, in dit geval over 2021, wordt later vastgesteld.

De voorwaarden zijn als volgt:

 • De werknemer is 62 jaar of ouder op moment van aanvragen.
 • De werknemer is gedurende 5 jaar aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Dierhouderij.
 • De regeling loopt maximaal tot de AOW leeftijd.
 • De regeling kan pas ingaan vanaf de datum die in de aangepaste arbeidsovereenkomst staat.

De salarisadministratie moet nu aandacht gaan besteden aan de nieuwe cao

De oude cao liep tot en met 31 december 2021. Nu er een nieuwe cao is afgesloten kan de salarisadministratie de mouwen oprollen. Maar misschien heeft u dan al gedaan wat vele andere ondernemingen eerder deden: De salarisadministratie eenvoudig uitbesteden.

Copyright BCOP.nl   |   BCOP is onderdeel van HRM Totaal B.V.
KvKnr: 88185486   |   E-mail: info@bcop.nl  |  Disclaimer  |  Algemene Voorwaarden

Webdesign & webdevelopment by: Timeless Design
Altijd op de hoogte? Meld u dan aan!