Cao  ›  Slagersbedrijf

Informatie over uw cao

Ga terug
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Ik wil informatie aanmelden
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Beschrijving

Cao sector Slagersbedrijf

Na moeizame onderhandelingen tussen de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie namens de werkgevers en FNV en CNV Vakmensen is er een cao afgesproken voor de periode van 1 januari 2021 t/m 28 februari 2022. Een looptijd van 14 maanden derhalve.

Werkingssfeer van deze cao, die ook de salarisadministratie moet volgen

De cao geldt voor een onderneming of een deel daarvan waarin bedrijfsmatig voor menselijke consumptie vlees wordt bewerkt tot (toebereide) waren, al dan niet in samenhang met de bereiding van vleeswaren, en de verkoop daarvan aan particulieren, horeca of instellingen, alsmede voorverpakkingsbedrijven en centrale slagerijen.
De werkingssfeer van deze cao wordt hiermede zo danig aangepast dat niet alleen het bedrijfsmatig verwerken van vlees, maar ook het vervaardigen van zo genaamde hybride producten -samengestelde producten die deels uit dierlijke en deels uit plantaardige grondstoffen bestaan- onder de werkingssfeer van deze cao valt.

Belangrijke afspraken:

  • Er zal een initiële loonsverhoging van de brutosalarissen plaatsvinden per 1 oktober 2021, gevolgd door een initiële loonsverhoging per 1 januari 2022.
  • Op basis van een fulltime werkverband zal een eenmalige bruto uitkering per 1 juli 2021 worden uitgekeerd.
  • Wederom op basis van een fulltime werkverband komt er eenmalig een extra verlofdag beschikbaar.
  • In de cao is een zogenaamde “zwaar werk regeling” opgenomen voor werknemers die aan de daarvoor gestelde eisen voldoen. Zij worden op basis daarvan in gelegenheid gesteld om eerder met pensioen te gaan.
  • Cao-partijen hebben de wens uitgesproken om bedrijven die door uitzonderlijke corona-omstandigheden in zwaar weer verkeren, te ontzien aangaande de loonsverhoging per 1 oktober en 1 januari a.s.

Voelt de salarisadministratie als een blok aan uw been?

Zou u als werkgever niet meer belast willen worden met de administratieve uitvoering van deze cao en de pensioenverzekering? Dat kan eenvoudig geregeld worden door de salarisadministratie uit te besteden. U behoudt 24/7 online inzicht, terwijl het werk veilig en deskundig elders wordt verricht. De eerste opbrengst is meer tijd voor uw corebusiness.

Copyright BCOP.nl   |   BCOP is onderdeel van HRM Totaal B.V.
KvKnr: 88185486   |   E-mail: info@bcop.nl  |  Disclaimer  |  Algemene Voorwaarden

Webdesign & webdevelopment by: Timeless Design