Cao  ›  Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Looptijd: 01-07-2023 tot en met 31-07-2025

Ga terug
Branche / sector
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Ik wil informatie aanmelden
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Beschrijving

De salarisadministratie in eigen hand houden of uitbesteden? Het is de waakhond over de uitvoering van de cao.

De cao Sociaal werk, Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening loopt van 1 juli 2021 tot 1 juli 2023.

Werkingssfeer

De cao is van toepassing op de sector Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening in het brede sociale domein bestaande uit instellingen en/of organisaties -of delen ervan- die activiteiten verrichten en/of voorzieningen hebben met als doel het bevorderen van de sociale samenhang, participatie in de maatschappij en zelfredzaamheid van de burger.

De cao kan tevens van toepassing zijn op de individuele medewerker indien deze zich binnen een organisatie of instelling overwegend bezighoudt met activiteiten en voorzieningen en deze tot doel hebben de sociale samenhang, participatie en zelfredzaamheid van de burgers te vergroten.

Het cao akkoord en de afspraken

  • Tijdens de looptijd van deze cao worden de salarissen twee keer structureel verhoogd: per 1 december 2021 en per 1 januari 2023.
  • Actualisatie van het functiegebouw dat moet leiden tot een vernieuwde uitgave.
  • Er komen richtlijnen voor een thuiswerkregeling. Indien gewenst kan op organisatieniveau een thuiswerkregeling worden opgesteld.

Voorts zijn er afspraken gemaakt o.a. over duurzame inzetbaarheid, verlofsparen, loopbaanbudget, generatieregeling en vervroegd uittreden, verzuim, werkplezier en arbeidsomstandigheden. Voorts hechten partijen aan financiële zelfstandigheid van werknemers die in deeltijd werken. Aandacht voor het nieuwe hybride werken om te voorkomen dat soms de grens tussen werk en privé vervaagt.

AVV (Algemeen verbinden verklaring)

Op 30 juni 2021 werd het besluit van de Minister als volgt gepubliceerd:
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 juni 2021 tot verlenging van de algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Als de salarisadministratie een te zware last word

Veel organisaties en instellingen binnen deze cao zullen ervaren (hebben) dat er nog veel administratie te doen valt buiten de verplichte vaktechnische rapportage e.d. Het laatste is niet uit te besteden maar het eerste wel. Salarisadministratie uitbesteden door leden van Sociaal Werk Nederland kan veel tijd besparen en zorgen wegnemen.

Copyright BCOP.nl   |   BCOP is onderdeel van HRM Totaal B.V.
KvKnr: 88185486   |   E-mail: info@bcop.nl  |  Disclaimer  |  Algemene Voorwaarden

Webdesign & webdevelopment by: Timeless Design
Altijd op de hoogte? Meld u dan aan!