Cao  ›  Sport

Looptijd: 01-01-2024 tot en met 31-12-2025

Ga terug
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Ik wil informatie aanmelden
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Beschrijving

Cao Sport per 1 januari 2022 met een looptijd van 2 jaar

Werkgeversorganisatie in de Sport, FNV Sport en Bewegen, De Unie en CNV Vakmensen zijn een nieuwe cao per 1 januari 2022 overeengekomen. De looptijd is twee jaar, dus tot en met 31 december 2023.

Werkingssfeer

De cao Sport is tot stand gekomen via overleg tussen de WOS en de betrokken vakbonden. De bepalingen in de cao, die de arbeidsvoorwaarden regelen, dienen automatisch en verplicht deel uit te maken van elke individuele arbeidsovereenkomst van de werknemer, die onder de werkingssfeer van de cao Sport valt. Het is voor een afzonderlijke werkgever en werknemer mogelijk om betere arbeidsvoorwaarden af te spreken dan is de cao zijn vastgelegd.

Hoofdpunten uit de cao Sport

Tijdens de looptijd van twee jaar zullen de salarissen 2 keer worden verhoogd, te weten op 1 januari 2022 en 1 januari 2023. Bovendien wordt de eindejaarsuitkering in 2023 verhoogd. De laatstgenoemde verhoging geldt niet voor werknemers die al een 13e maand ontvangen.

Voor de thuiswerkregeling c.q. regeling hybride werken, is in deze cao bepaald dat werkgevers op organisatieniveau afspraken met de medezeggenschap maken. Het gaat hierbij om:

  • Een thuiswerkregeling die in lijn ligt met de Arbo wetgeving.
  • Een mogelijke vergoeding voor thuiswerken. Dit kan ook in combinatie met de reisvergoeding worden geregeld.

Duurzame inzetbaarheid wordt in deze cao periode een speerpunt. Partijen zullen een inspanningsverplichting leveren met het doel van een concrete uitwerking van thema’s die in de subsidieaanvraag MDIEU zijn opgenomen.

Algemeen Verbindend Verklaring

De cao Sport wordt niet algemeen verbindend verklaard. De afspraken over het derde jaar WW en de loongerelateerde WGA worden opgenomen in een zogenaamde verzamel-cao. Deze verzamel-cao wordt algemeen verbindend verklaard met als gevolg dat de werkgever de premie op het loon van de werknemer moet gaan inhouden. De verzamel-cao staat in die zin los van de cao Sport.

Reparatie 3e jaar WW

Werkgevers en werknemers nemen deel aan de regeling PAWW (Private Invulling WW) en dat geldt ook voor de WGA. Deze regeling is beschreven in de verzamel cao Sector (semi) Publieke dienstverlening. De partijen verlengen de deelname aan de verzamel cao per 1 januari 2022.

Pensioenen

De Sport heeft geen eigen pensioenfonds en heeft daarom de pensioenen ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Daarbij geldt een verplichtstelling. De werkgever en de werknemer betalen elk 50% van de pensioenpremie.

Arbeidsmarktfonds voor de Sport

Deze stichting heeft een eigen cao. Wat betreft de cao Sport zullen partijen in overleg de beleidskaders bepalen waarbinnen de financiering van projecten op het gebied van arbeidsaangelegenheden wordt vormgegeven.

Copyright BCOP.nl   |   BCOP is onderdeel van HRM Totaal B.V.
KvKnr: 88185486   |   E-mail: info@bcop.nl  |  Disclaimer  |  Algemene Voorwaarden

Webdesign & webdevelopment by: Timeless Design
Altijd op de hoogte? Meld u dan aan!