Cao  ›  Sportverenigingen

Looptijd: 01-01-2022 tot en met 31-12-2022

Ga terug
Werkingssfeer
Partijen: a. Werkgever: Een lokale sportorganisatie die lid is van de werkgeversvereniging Netwerk in de Sport.
b. Werknemer: Iedere werknemer (m/v) die bij een lokale sportorganisatie zijn/haar werkzaamheden verricht.
c. Vakvereniging: FNV Sport & Bewegen. verplichten zich alle uit deze overeenkomst voortvloeiende of daarmee samenhangende verplichtingen naar letter en geest na te komen en gedurende de duur van deze overeenkomst geen actie te zullen toepassen, toepassing daarvan te zullen bevorderen, te voeren of te steunen, ook niet van derden, welke ten doel heeft anders dan door middel van overleg wijzigingen te brengen in het bepaalde in deze overeenkomst, dan wel deze overeenkomst te beëindigen op een andere wijze dan is overeengekomen in artikel 27.
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Overige cao informatie
Artikel 27 Pensioenregeling
Voor de werknemers die vallen onder de werkingssfeer van deze cao is per 1 juli 2011 een pensioenregeling beschikbaar. Bij deelname aan deze pensioenregeling, wordt de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer op fifty-fifty basis verdeeld en opgebouwd volgens een instapregeling.
Ik wil informatie aanmelden
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Beschrijving

Cao voor elke sportvereniging komt altijd bij de salarisadministratie terecht

De collectieve arbeidsovereenkomst sportverenigingen heeft een looptijd van 1 januari 2022 t/m 31 december 2022. Het is een onderhandelingsresultaat van de werkgeversvereniging Netwerk in de Sport (NIDS) en van FNV Sport & Bewegen en CNV Vakmensen.

Sportverenigingen vormen een belangrijke hoeksteen van de sportbeoefening en het ondersteunen van een goede gezondheid door sportbeoefening. Amateursport draait in grote mate op vrijwilligers en toch komt het werkgeverschap steeds meer om de hoek kijken. Cao Sportverenigingen is speciaal bedoeld als ondersteuning om een goede werkgever te zijn.

Werkingssfeer

Partijen:

a. Werkgever: Een lokale sportorganisatie die lid is van de werkgeversvereniging Netwerk in de Sport.
b. Werknemer: Iedere werknemer (m/v) die bij een lokale sportorganisatie zijn/haar werkzaamheden verricht.
c. Vakvereniging: FNV Sport & Bewegen.

verplichten zich alle uit deze overeenkomst voortvloeiende of daarmee samenhangende verplichtingen naar letter en geest na te komen en gedurende de duur van deze overeenkomst geen actie te zullen toepassen, toepassing daarvan te zullen bevorderen, te voeren of te steunen, ook niet van derden, welke ten doel heeft anders dan door middel van overleg wijzigingen te brengen in het bepaalde in deze overeenkomst, dan wel deze overeenkomst te beëindigen op een andere wijze dan is overeengekomen in artikel 27.

Artikel 27 Pensioenregeling

Voor de werknemers die vallen onder de werkingssfeer van deze cao is per 1 juli 2011 een pensioenregeling beschikbaar. Bij deelname aan deze pensioenregeling, wordt de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer op fifty-fifty basis verdeeld en opgebouwd volgens een instapregeling. 

Belangrijke hoofdpunten van deze nieuwe cao

  • Per 1 augustus 2022 worden de schaalsalarissen structureel met 2,8% verhoogd.
  • In 2022 is de bijdrage aan het Arbeidsmarktfonds (in oprichting) vastgesteld op 0,2%. De bijdrage is gebaseerd op de jaarlijkse bruto loonsom.
  • Van de in de cao Sportverenigingen opgenomen meest voorkomende functies zullen functiebeschrijvingen worden opgesteld. 

AVV (Algemene Verbindend Verklaring)

Deze is niet van toepassing bij de cao Sportverenigingen en ook niet aangevraagd. Hierdoor is de deelname aan het pensioenfonds vrijwillig.

Verenigingen hebben er vaak baat bij de salarisadministratie uit te besteden

De uitvoering van de cao is leidend maar niet elke organisatie of vereniging kan zich een professional op dit gebied veroorloven. Door de salarisadministratie uit te besteden is deze zorg verleden tijd. Zonder risico en met tevreden werknemers. Bovendien is de salarisadministratie steeds complexer geworden en door uitbesteding zal veel tijd en zorg voorkomen kunnen worden.

Copyright BCOP.nl   |   BCOP is onderdeel van HRM Totaal B.V.
KvKnr: 88185486   |   E-mail: info@bcop.nl  |  Disclaimer  |  Algemene Voorwaarden

Webdesign & webdevelopment by: Timeless Design
Altijd op de hoogte? Meld u dan aan!