Cao  ›  Visdetailhandel

Looptijd: 01-01-2024 tot en met 31-12-2024

Ga terug
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Ik wil informatie aanmelden
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Beschrijving

Cao Visdetailhandel

De meest recente cao die in deze sector afgesloten is kwam tot stand uit onderhandelingen tussen de Vereniging Nederlandse Visdetailhandel (VNV), de Centrale Vereniging van Ambulante Handel (CVAH) en CNV Vakmensen voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Daarmee werkt dus ook de loonadministratie.

Werkingssfeer; voor wie geldt deze cao?

De cao is van toepassing op werkgevers en werknemers in de vishandel. Onder vishandel wordt verstaan de onderneming waarin vis, visproducten, schaal- en/of schelpdieren worden verkocht aan een eindverbruiker. Dat kunnen consumenten, horeca en instellingen zijn. Op een verkooppunt kan een te onderscheiden gedeelte zijn, waar bedrijfsmatig en dienstverlenend dranken, spijzen en/of maaltijden voor gebruik ter plaatse worden geserveerd.

Aanpassingen

In de loop van de tijd zijn functies veranderd. In vorige cao’s staan omschrijvingen die veranderd of verouderd zijn of in sommige gevallen nog niet omschreven zijn. Daarnaast moeten verschillen tussen functies beter worden onderbouwd om daardoor het indelen van (nieuwe) medewerkers transparanter te maken.

Uitstel onderhandelingen en dus geen veranderingen bij de salarisadministratie

De cao onderhandelingen visdetailhandel werd uitgesteld tot voorjaar 2021. Door de coronapandemie konden een aantal onderzoeken nog niet worden afgerond. Het gaat daarbij over de opzet van een gemoderniseerd loongebouw en duurzame inzetbaarheid. Hieronder valt ook de 80-90-100 regeling. Zolang er nog geen nieuwe cao tot stand gekomen is zullen de rechten uit de huidige cao niet komen te vervallen. Wettelijk heet dit “de nawerking van de cao”.

In de salarisadministratie zijn de cao voorwaarden ingeregeld

Vooral voor mkb ondernemingen kan de salarisadministratie behoorlijk belastend zijn. En toch rekenen alle medewerkers er op om op tijd hun salaris te krijgen. Maar daaromheen zijn er nog veel meer werkzaamheden. Een logische vraag is dan ook of elke ondernemer die zelf onder z’n hoede moet houden. Geheel of gedeeltelijk uitbesteden kan zorgen behoorlijk verkleinen en tijd besparen.

Copyright BCOP.nl   |   BCOP is onderdeel van HRM Totaal B.V.
KvKnr: 88185486   |   E-mail: info@bcop.nl  |  Disclaimer  |  Algemene Voorwaarden

Webdesign & webdevelopment by: Timeless Design