FAQ: Hoe bepaal ik de juiste cao voor een onderneming?

Het vaststellen van de juiste cao

Het vaststellen van de juiste collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor een onderneming kan ingewikkeld zijn, maar door systematisch te werk te gaan, kunt u de meest passende cao identificeren. Hieronder volgt een stapsgewijze aanpak om u te helpen bij dit proces.

 1. Identificatie van bedrijfsactiviteiten

  • Wat doet het bedrijf precies? Beschrijf de producten en diensten die de onderneming aanbiedt.
  • Worden deze producten of diensten verkocht aan particulieren, bedrijven of beide?
 2. Selecteren van mogelijke cao's

  • Zoek cao's die mogelijk van toepassing zijn op de sector en bedrijfsactiviteiten.
  • Is de organisatie aangesloten bij een branchevereniging of werkgeversorganisatie die partij is bij een cao?
  • Bekijk de werkingssfeerbepalingen van de geselecteerde cao's. De werkingssfeer geeft aan voor welke bedrijven en werknemers de cao geldt.
 3. Analyse van de werkingssfeer

  • Lees de werkingssfeerbepalingen nauwkeurig door om te bepalen of het bedrijf daadwerkelijk onder deze cao valt.
  • Verwijder cao's die duidelijk niet van toepassing zijn.
 4. Vergelijking van voorwaarden

  • Bij een organisatie met meerdere bedrijfsactiviteiten: vergelijk en weeg de voorwaarden van de werkingssfeer van de verschillende cao's ten opzichte van elkaar.
  • Enkele criteria die van belang zijn bij meerdere mogelijk toepasbare cao's en eventueel onderzocht moeten worden:
   • Het percentage van de totale loonsom dat aan de verschillende producten of diensten wordt besteed.
   • De omzet die behaald wordt door de diverse bedrijfsactiviteiten.
 5. Verplichting tot naleving van de cao  

  Nadat de meest toepasselijke cao is vastgesteld, moet worden nagegaan of deze cao verplicht is. Belangrijke vragen hierbij zijn:

  • Is de werkgever lid is van de werkgeversorganisatie die de betreffende cao heeft afgesloten? 
  • Is de cao algemeen verbindend verklaard (avv) door de de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ?
  • Was de vorige cao avv verklaard?
  • Is er een aanvraag ingediend om de cao algemeen verbindend te verklaren?
 6. Vrijwillige toepassing van de cao

  • Overweeg of het verstandig kan zijn om de cao vrijwillig toe te passen, ook als dit niet verplicht is. Dit kan helpen om concurrerend te blijven met andere bedrijven wat betreft arbeidsvoorwaarden.

Door deze stappen te volgen, kunt u systematisch bepalen welke cao voor een organisatie geldt en of het verstandig of noodzakelijk is deze toe te passen.

Bijbehorende vragen


Bekijk het FAQ overzicht
Copyright BCOP.nl   |   BCOP is onderdeel van HRM Totaal B.V.
KvKnr: 88185486   |   E-mail: info@bcop.nl  |  Disclaimer  |  Algemene Voorwaarden

Webdesign & webdevelopment by: Timeless Design
Altijd op de hoogte? Meld u dan aan!