Valt u (nog) onder de verplichting van het pensioenfonds Detailhandel?

Voor het Pensioenfonds Detailhandel geldt een wettelijke verplichtstelling.
Dit is het gevolg van afspraken tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. De reden is het delen van risico’s en kostenbeperking.

Voor welke ondernemingen geldt de verplichtstelling?
Ondernemingen die zich in hoofdzaak bezig houden met:

  • De detailhandel in het algemeen.
  • Woninginrichting.
  • Schoenmakerij.
  • Schoen-, leder-, en lederwarenindustrie.
  • Drankenindustrie.
  • Groothandel in textielgoederen en aanverwante artikelen.

De pensioenregeling is vastgelegd in een pensioenreglement.
In eerste instantie bedoeld voor de werknemers maar uiteraard staan in het uitvoeringsreglement ook de bepalingen die voor werkgevers gelden. In bijzondere gevallen kan een werkgever vrijstelling voor verplichte deelname bij het pensioenfonds aanvragen.

Er zijn mogelijkheden van vrijwillige aansluiting bij het pensioenfonds.
Als een onderneming niet onder de verplichtstelling valt, maar wel verwant is aan de bedrijfstak detailhandel, dan kan de werkgever zich vrijwillig aansluiten. Dat geldt ook als de bedrijfsactiviteiten zijn veranderd. Een voorwaarde is wel dat het bedrijf niet onder de verplichtstelling van een ander bedrijfstakpensioenfonds valt. Werknemers bouwen na toetreding dezelfde pensioenaanspraken op als die bij verplicht aangesloten werkgevers.

Er zijn 3 situaties waarbij een werkgever een verzoek tot aansluiting kan indienen.
De eerste is als de loonontwikkeling gemiddeld gelijk is aan die van de cao-lonen van de onder het fonds vallende detailhandelssectoren. Ten tweede als er sprake is van een zogenaamde groepsverhouding tussen vrijwillig aan te sluiten werkgevers en zij die verplicht bij het fonds zijn aangesloten. Als derde de situatie waarin een werkgever eerst verplicht aangesloten was maar nu niet meer onder de verplichtstelling van het pensioenfonds valt.

Voor werkgevers:
Er is een wettelijke verplichting om werknemers aan te melden bij het pensioenfonds Detailhandel. Vooraf dient de werkgever zich te registreren bij het pensioenfonds als dit nog niet het geval is. Juiste en complete informatie naar het pensioenfonds is een must voor een goed verloop van de voorziening.

Opnieuw de verplichtstelling toetsen.
Zijn in de loop der tijd de bedrijfsactiviteiten binnen een onderneming veranderd en wordt er zowel aan particulieren als bedrijven geleverd? Misschien valt het bedrijf dan niet meer onder de verplichtstelling van het pensioenfonds Detailhandel. 

Wilt u meer weten over de wettelijke verplichtstelling en of die (nog) op u van toepassing is? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Ik wil informatie aanmelden
Uw bedrijfsnaam hier? Neem dan contact met ons op.
Klik hier
Copyright BCOP.nl   |   BCOP is onderdeel van HRM Totaal B.V.
KvKnr: 88185486   |   E-mail: info@bcop.nl  |  Disclaimer  |  Algemene Voorwaarden

Webdesign & webdevelopment by: Timeless Design
Altijd op de hoogte? Meld u dan aan!